Nazal Polip & Burun Polibi

Burun içinde ve burun yanı boşluklarında oluşan, yumuşak, ağrısız ve kötü huylu olmayan kitlelerdir.

Genellikle alerjik nedenlerle, kronik sinüzit gibi hastalıklar sonucu, genetik yatkınlık, ilaç duyarlılığı ve bağışıklık bozuklukları durumlarında ortaya çıkarlar. Mukozalar iltihaplanarak, burun deliklerinden boğaz bölgesinin aşağısına kadar uzanabilen polipler oluşur. Nasal polipler genellikle her iki tarafta birden görülür. Soluk pembe renklidirler. Bazen burun ucundan dışarı sarkabilirler.

Burun Polibi Belirtileri Nelerdir?

Küçük polipler belirti vermeyebilir. Ancak genel olarak görülen belirtiler şunlardır:

 • Şiddetli burun tıkanıklığı
 • Saydam ya da renkli burun akıntısı
 • Geniz akıntısı
 • Koku ve tat alma duyusunda azalma
 • Baş ağrısı
 • Göz çevresinde ağrı
 • Sinüslerde basınç hissi
 • Ses tonunda değişiklik
 • Horlama, ağır vakalarda uyku apnesi
 • Nefes almada zorluk
 • Üst dişlerde ağrı

Burun Polibinin Teşhisi

Detaylı anemnez alındıktan sonra fizik muayene yapılır. Her iki tarafta ya da tek tarafta soluk renkli, ödemli ve burnu tıkayan bir kitle görülür. Kitlenin büyüklüğü ve yaygınlığını saptamak için bilgisayarlı tomografi çekilmesi gerekebilir.

Burun Polibinin Tedavisi

Hastanın durumuna göre medikal veya cerrahi olarak tedavi edilirler. Burun içi veya sistemik kortikosteroid tedavisi çoğu zaman faydalı olmaktadır, eşlik eden alerjik nezle ve benzeri bir durum varsa antihistaminikler kullanılabilir. Yine altta yatan nedene göre antibiyotik, antileukotrienler, non-steroid antiinflamatuarlar ve dekonjestan ilaçlar da kullanılabilir. Burun lavajı uygulanabilir.

Eğer medikal tedaviye yanıt alınamıyorsa, polipler sinus girişlerini tıkamış ve buna bağlı kronik enfeksiyon ve inflamasyona yol açmışsa ya da nazal boşluğu bütünüyle tümüyle doldurmuşsa polipektomi ya da endoskopik sinüs cerrahisi uygulanabilir.

Polipler tedavi edildikten sonra yeniden ortaya çıkabilir. Özellikle alerji kaynaklı oluşan poliplerin nüks etme riski yüksektir.