Alın Germe & Kaş Kaldırma

Alın germe ve Kaş kaldırma ameliyatı alın bölgesinde yaşlanmaya bağlı belirtileri gidermeye yönelik cerrahi bir girişimdir. Kaşların pozisyonu yüz ifadesi ve yüzün estetiği açısından merkezi bir öneme sahiptir. Kaşların göz kapakları ile olan doğal yakınlığından ötürü kaş estetiğinin gözlerin nasıl göründüğü üzerine belirgin etkisi vardır. Düşük kaşlar kişiyi hüzünlü ve yorgun gösterir. Kaşlar yerçekimine bağlı olarak yaşlanma sürecinde düştüğünde, kaşlar ile göz kapakları arasındaki deri sarkar, üst göz kapağının üzerine yığılır ve sanki üst göz kapağında deri fazlası varmış gibi bir illüzyon oluşturur. Alın düştüğünde normalde kaşların altında yer alması gereken deri üst göz kapağına eklenerek burada fonksiyonel bir ağırlık yaratır. Bu ağırlık göz yorgunluğuna ve ilerleyen dönemlerde mekanik üst göz kapağı düşüklüğüne sebep olur. Bu sorunlar tek başına üst göz kapağı ameliyatları ile yeterli ölçüde çözümlenemezler.

Alın Germe & Kaş Kaldırma Nedir?

Alın Germe ve Kaş Kaldırma aslında aynı ameliyatı anlatan eş anlamlı ifadelerdir. Kaşlar alın derisinin özelleşmiş saç kökleri içeren bir bölgesinden başka bir şey değildir. Alnı içine almayan kaş kaldırma stratejileri yapay ve yetersiz sonuçlar oluşturduğundan ötürü Doç.Dr.Ozan Bitik tarafından uygulanmamaktadır.

Alın Germe & Kaş Kaldırma ameliyatı alındaki kırışıklıkların ve özellikle kaşlar çevresinde yoğunlaşan sarmaların tedavisinde kullanılır. Kaşlardaki sarkma ve alındaki kırışıklıklar kişinin yüzünde bireyin gerçek karakterini ve ruh halini yansıtmayan yorgun, sinirli, üzgün bir ifade yaratırlar. Kaş düşüklüğü yüz görünümünüze yıllar ekleyebilir. Alın germe / Kaş kaldırma ameliyatı ile alındaki sarkık deri iyileştirilebilir, kırışıklıklar tedavi edilebilir, kaşlar gençlikle daha uyumlu bir pozisyona yükseltilebilir.

Alın Germe & Kaş Kaldırma Faydaları Nelerdir?

Kaş düşüklüğünden ve alındaki yaşlanma belirtilerinden rahatsız olan bireyler bu ameliyattan büyük fayda görürler. Genel prensip olarak alın germe ameliyatları; dolgu, botulinum toksin enjeksiyonları ya da diğer yöntemler ile giderilemeyecek kadar derin kırışıklığı olan kişiler için uygundur. Genelleme yapacak olursak bu işlem için aday hastalar çoğu zaman aşağıdaki sorunların düzeltilmesini arzulamaktadır:

  • Yüzdeki yorgun, üzgün, mutsuz ifade
  • Derin alın kırışıklıkları
  • Kaş arasındaki “kaş çatma” çizgileri
  • Göz kapakları üzerinde yığılan deri/yağ dokusu

Kaşların düşmesinde ve alın yaşlanmasında en önemli faktör yaş almaya bağlı doğal yaşlanma sürecidir. Etkili olan diğer faktörler arasında güneş hasarı, yoğun yaşam stresi, genetik yatkınlık, cinsiyet, mimik aktivitesi ve yaşam tarzı sayılabilir.

Sarkma ve kırışma yaşlanma sürecinde derinin gevşemesinin bir sonucudur ve ne yazık ki bir bireyin bu süreci yaptığı/yapmadığı şeyler ile durdurabilmesi mümkün değildir. Her ne kadar güneşten korunmak, sağlıklı bir yaşam tarzı, cildinize iyi bakmanız gibi faktörlerin alın yaşlanması üzerine olumlu etkileri olsa da alındaki deri gevşekliğinin ve kaş düşüklüğünün en iyi, en etkili ve de en kalıcı tedavisi alın germe/kaş kaldırma başlığı altında toplanan cerrahi tedavilerdir diyebiliriz.

Kimler Yaptırabilir?

Alın Germe & Kaş Kaldırma ameliyatları için başvuran aday hastaların büyük çoğunluğunu 40 yaş üstü erkek ve kadın bireyler oluşturmaktadır. Alın germe/Kaş Kaldırma ameliyatında ideal adaylar; kaş sarkmasından ve alın kırışıklıklarından şikayetçi olan, sağlıklı, sigara kullanmayan, gerçekçi beklentilere sahip bireylerdir.

Kaş Kaldırma Estetiği Nasıl Yapılır?

Klasik alın germe ameliyatlarında olduğu gibi saçlı deriden yapılan ama daha küçük bir kesi yapılarak uygulanabildiği gibi ( resimde yeşil renk), tam kas üzerinden( resimde beyaz renk) veya üst göz kapağından(resimde mavi renk) girilerek yapılabilir. Kaş kaldırma operasyonlarının kalıcılığı, iz kalıp kalmayacağı, istenilen kaş şeklinin elde edilme başarısı, lokal veya genel anestezi altında olması uygulanacak tekniğe göre değişir. Teknik seçimi ise hastanın ihtiyaçları, beklentileri, beraberinde başka operasyon uygulanıp uygulanmayacağına (göz kapağı estetiği, yüz germe, alın germe vb.) ve cerrahın bu tekniklerdeki tecrübesine göre belirlenir. Göz kapağı ve kas üzerinden girilerek yapılan kaş kaldırma operasyonlarında klasik tekniklerle kıyasla neredeyse hiç iz kalmaz ama kalıcılık süresi nispeten daha azdır.